Zgodnie z decyzją władz LOK możliwe jest:
Organizowanie treningów i zawodów dla osób posiadających aktualną licencję zawodniczą PZSS na 2021 r z zachowaniem reżimu sanitarnego tj. utrzymywanie sekwencji czasowej/15 minutowy odstęp pomiędzy zmianami zawodników, 5 osób stanowi maksymalną ilość przebywających na terenie obiektu, zapewnienie co najmniej 7 m kwadratowych powierzchni dostępnej dla 1 osoby czyli wykorzystanie co drugiego stanowiska strzeleckiego/ gwarantując uczestnikom zminimalizowanie możliwości ryzyka zakażenia się COVID-19 na terenie obiektu LOK, stosownie do postanowień określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.